...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތަރުއުދަރެސްފެނުޖެހުން
"ހަތަރުއުދަރެސްފެނުޖެހުން" މ.
(1) ހިކިފަސްތަނެއް ފެންނާންނެތުން.
(2) މަޖާޒު:
ކަމަކާމެދު ފިކުރުކޮށްކޮށް ގޮތެއްނުފެނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުއުދަރެސްފެނުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ