...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތަރުވަނަ
ނއ.
(1) ހަތަރަކަށްވާ.
(2) ހަތަރެއްގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރެއް . ހާސްވަޅު . ހުއްޖެހުން . ހުވަން . ހޯމަ . ނާގާ . ރ . ރޯނު . ރޯނުނަކަތް . ބޮޑުލަވަބައި . ބޯކެނޑިރުފިޔާ . ކަރައެޑާފަލި . ކަރުކަށަ . އުތީމުދަރިކޮޅު . އެވޭލާބޮޑުލާރި . އެވޭލާކުޑަލާރި . އެޕްރީލް . މަސަލަސް . ތޮޓާ . ގަލްބު . ސަރުޠާނު . ޓަފަރު . ޖިދުރުކުކުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ