...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތަރުމަޛުހަބް
ނ.
ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މަޝްހޫރު ހަތަރު އިމާމުންގެ ފިޤްހީ އުޞޫލުތައް.
(އެއީ ހަނަފީ، ޝާފިޢީ، މާލިކީ، ހަންބަލީ، މިހަތަރު (މަޛްހަބެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ