...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި
ނ.
(1) އިށީންނަތަން ވައްކޮށް ލިޔެލާޖަހައިފައި ކިއްސަރަކަށް އޮންނަ ހަތަރުފައިޖެހި ގޮނޑިއެއް:
މީގެ އުސްމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ފޫޓެކެވެ.
މިއީ އިހުގައި ގަނޑުވަރުތެރޭގައި ވަރަށް ޢިއްޒަތް ހުރި އެއްޗެކެވެ.
(2) ހަތަރުފައިޖަހާފައި ހުންނަ ކޮންމެ ގޮނޑިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ