...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތަރުފޮތް
ނ.
ބާވައިލެއްވި މަޝްހޫރު ހަތަރުފޮތް.
އެއީ ތައުރާތު، ޒަބޫރު، އިންޖީލު، ޤުރްއާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުފޮތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ