...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތަރުދަން
ނ.
(1) ދުވާލު ނުވަތަ ރޭގަނޑުގެ ހަތަރުބައި.
(2) މުޅި ދުވާލު ނުވަތަ މުޅި ރޭގަނޑު.
(3) ސާޅީސްއަށް މޭލުގެ ދުރުމިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަށްދަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ