...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތަރެއް
ނ.
(1) ގުނުމުގެ ހަތަރުވަނަ އަދަދުގެ ނަން.
(2) 4.
(3) ތިނަކާއި ފަހަކާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުކަކޫޖެއްސުން . ހަތަރުވަނަ . ހަތްދޮޅަސް . ފަތިސްދަންމަތި . ތާޅަފިއްޔާދިއުން . ގެލަން . ގޮލެއާ . ސައުރަހައްޓި . ސައުރަހަތްތަރި . ސައުރަވަންނަ . ސައުރަތިރީސް . ސައުރަޔާހި . ސައުރަޔާނަވައި . ސައުރަޔާޅީސް . ސައުވީސް . ސައުދަ . ސާދަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ