...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތަރެސް
ނއ.
އެއްޗަކާ ގުޅިފައިވާ ހަތަރު ބަޔަކަށް ދަލީލުކުރާ ބަހެއް.
މިސާލު:
ހަތަރެސްކަން، ހަތަރެސްފައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިގަނޑު . ހަންމާލާ . ހަމަރިޔާ . ހަތަރުކަކޫ . ހަތަރުމޮށްގަނޑު . ހަތަރެސް . ހަތަރެސްފައި . ހަތަރެސްފައިޖެހި ޖަނަވާރު . ހިނގުން . ހޮއްޓުފައި . ހޮޓުކޮޅު . ނަރުސިނގު . ނައު . ނާ . ރާމާމަކުނު . ރާޒުވާގޮނޑި . ރިޔާ . ރުމާ . ބާލީސްލެއްވުން . ބުގިސްމުންޑު . ބޮޑުބިސްކޯދު . ކަނި . ކަޅުހަން . ކައް . ކަމަރާ . ކިރިމުކޭކަރު . ކުއްތާ . ކޮނޑެލި . ކޮއްމަސްބުރި . އަހުރާމު . އަރާ . އަކަ . އަކަކުރުން . އަކައަނގޫ . އަކަޖެހުން . އިށީނުން . އުދަލި . އޫރު . އެނގަ . އެކަކުރުން . އެތް . އޮށްކުރުން . ވަޅު . ވަކިހިއްޕުން . ވެއްޓުން . މަދިރިގެ . މަތިއަންދާއެތި . މަތިއެނގަ . މަސާރީ . މާބެޅަލަހަފިރިކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ