...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތަރެސްކަން
ނއ.
(1) ހަތަރުބިތް އެއްވަރު.
(2) ހަތަރުކަނަށް ހުންނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމާލާ . ހަމަރިޔާ . ހަތަރެސް . ނައު . ނާ . ރިޔާ . ބާލީސްލެއްވުން . ބުގިސްމުންޑު . ކަނި . ކައް . ކަމަރާ . ކޮނޑެލި . އަރާ . އަކަ . އަކަކުރުން . އަކައަނގޫ . އަކަޖެހުން . އުދަލި . އެނގަ . އެކަކުރުން . މަދިރިގެ . މަތިއެނގަ . މަސާރީ . ފަންރިޔައު . ފަންސި . ފަރުމާނުތަންނި . ފަސްކަނި . ފަޗިސްފޮތިގަނޑު . ފެންކިރާތިރީސް . ފޮތްކާލި . ދަށުއެނގަ . ދަރުބަނުން . ދަސްމާލު . ދުނބުރިމަދުބިސްކޯދު . ތަށިމުށި . ތަންޑަވާރު . ލާބޮނބި . ލެއްދަނޑި . ގާވިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ