...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތަރެސްފައި
ނ.
(1) ދެއަތާއި ދެފައި.
(2) ހަތަރެސްފައިޖެހި ޖަނަވާރުގެ ކުރީދެފަޔާއި ފަހަތުދެފައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިގަނޑު . ހަތަރުކަކޫ . ހަތަރުމޮށްގަނޑު . ހަތަރެސް . ހަތަރެސްފައި . ހަތަރެސްފައިޖެހި ޖަނަވާރު . ހިނގުން . ހޮއްޓުފައި . ހޮޓުކޮޅު . ނަރުސިނގު . ރާމާމަކުނު . ކަޅުހަން . ކުއްތާ . ކޮއްމަސްބުރި . އިށީނުން . އޫރު . އެތް . އޮށްކުރުން . ވަކިހިއްޕުން . ވެއްޓުން . މާބެޅަލަހަފިރިކުން . މާކަބުޅަލުންދިއުން . މިނިކާވަގު . މުގޮށި . މުޑިނެގުން . މޮށް . މޮށްގަނޑު . ފިރުކުން . ތެޅިތެޅިއޮތުން . ލޮބާޑިލުން . ގިނިފާރު . ސަވާރީ . ޒަރާފާ . ޖަނަވާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ