...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތަވިވަރަ
ނ.
ތަނެއްގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންވަރު.
މީގައި ބަލަނީ ވަކި މުއްދަތެއްގައި (މިސާލަކަސް އަހަރު (ދުވަހަކަށް) އެ ޤައުމަކުން އުފައްދާ ތަކެއްޗަކާއި ދޭ ޚިދުމަތަށް ލިބޭ ޖުމްލަ އަގެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ