...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތާ
ނ.
(1) މޫދުގައި ތުނިކޮށް ފަތިކޮށް ފެތުރި ހެދޭ ގައު.
(2) ތުނިގައު ފޮތި ފޮތި.
(3) ކުޅަނދުރު އުޅޭން އެ އެއްޗިހި ހަދާގެ.
(4) ދިރޭއެއްޗެއްގައި ދިރުންހުންނަ އެންމެ ކުޑަބައި.
ހުރިހާ ދިރޭއެއްޗެހި އެއެއްޗަކުން އުފެދިގެންވާ އަސާސީމާއްދާ.
މައިކްރޯބްފަދަ ސާދާ ދިރޭއެއްޗެހި އުފެދިފައިވަނީ އެންމެ ހަތަޔަކުންނެވެ.
އިންސާނުންފަދަ އޮޅުން ބޮޅުން ބޮޑުއެއްޗެހި އުފެދިގެންވަނީ އެތައް މިލިޔަން ހަތާތަކަކުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތާ . ހަތާ ނެތި އުޅޭ ވައިކުޅަނދުރެއްހެން . ހަތާތަޅައިލުން . ނީރި . ރާވެރިމަސް . ބޯދި . ކުޅަނދުރު . ކުޅަނދުރުފޮތާ . ކެރަޑުލް ފޫލި . ކޮޑެދެލެ ލޯޕި . އަށާވީސް . ވައިކުޅަނދުރު . ވައިކެރަނދުރު . ވައިކެރަނޑުލް . ވަސޭހަތް . ވިޔާއްދަ . މިޔަބެއްދުން . މުރެވި . މުޑުހަތާ . މެހިކުޅަނދުރު . ފަތާލި . ފަސޭހައުޅުން . ފުފި . ފުފިއެގެއްލުން . ފޮތާލި . ފޮތާލިތަޅައިލުން . ސައްބީސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ