...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތާވީސް ކިޔެވުން
މ.
އިހުގައި ކޮންމެ ރޯދަމަހެއްގެ 72 ވިލޭރޭ، ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު މިސްކިތުގަޔާއި ދެގެދޭތެރެގަޔާއި، ކުޑަކިބާ ބޭރު ގެކޮޅުތެރޭގައި ޤުރްއާން ކިޔެވުން.
މިކަން ކުރަން ފަށަނީ، ތަރާވީސްކޮށް ނިމުނީމާ، ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު މިސްކިތުގައި، ބޮޑުކިޔެވެނިންނާއި ކުދިކިޔެވެނިންނެވެ.
އޭރު 72 ފުކުގައި ދިއްލާފައި ހުންނާނެއެވެ.
ކިޔަވާނީ ފޮތް ފޮއްޓެކެވެ.
އެއަށްފަހު، ގަނޑުވަރުތެރެއަށް ދުރުވެ ދެގެ ދޭތެރޭގައެވެ.
މިވަގުތު، ކުޑަކިބާ ބޭރުގެކޮޅު ތ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ