...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތާތަޅައިލުން
މ.
(1) ކުޅަނދުރުގެހަތާ ހަލާކު ކޮށްލުން.
(2) މަޖާޒު:
ތިމާއުޅޭގެ ނުވަތަ ތިމާ އެތަނަކާ ގުޅިފައިވާތަނެއް ތިމާގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގަތުން ނުވަތަ ނައްތައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ