...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތި
ނ.
(1) ފީވެފައިހުންނަ ރުއްބުޑުން ފަޅާ ފަށަލަ ފަށަލައަށް ހުންނަ ހުދު ރީނދޫ ކުލައިގެ ގަދަކަންފަތް.
ތެތް ލަކުޑި ގަނޑެއް ހިކެމުން އަންނަ އިރުވެސް މިކަހަލައެއްޗިހި ފަޅައެވެ.
(2) މޫދުން ފަޅައިފައި ހުންނަ ބާވަތެއްގެ ގަލެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުރާމަ . ހަނޑަސް . ހަތިކޮޅު . ހިންމިކޭމާ . ހެވި . ހެވިން . ހޭނަ . ނޭޒާ . ރޭސް . ރޮންދާތިލަ . ބަރުހަތިޔާރު . ބުރިބުރިވުން . ބޮން . ބޮއް . ކަނޑި . ކަތުރު . ކަޓާރީ . އަމާންދިނުން . އަސޭޒަންބިޔާ . އެތިފަހަރުއުކުން . އެތިފަހަރުއެއްލުން . ވަކަރުލަފާދަތި . ވެލްޑިންކުރުން . މަނަވަރު . މަރުހަތިޔާރު . މިސައިލް . މުގުރުބުރި . ފަށްނެގުން . ފިސްތޯލަ . ފީރު . ދާނާ . ދުނިދަނޑި . ތިމަރަނަރު . ތެއާހި . ތެޔާނަވައި . ތޭހައްޓި . ތޭވަންނަ . ތޮރޮޕިޓޯ . ލިވަރު . ލޮންސި . ގަތުލުވުން . ގަތުލުކުރުން . ގާޑު . ގުރުޒު . ސިލޭހަ . ޓޮމީގަން . ޚަންޖަރު . ޤަތުލުކުރުން . ޤަތުލުވުން . ޤާތިލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ