...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތިމައު
ނ.
(ސ) މުރަކައިގެ ބާވަތެއް.
މި ވައްތަރުވާނީ މާގަނޑުކޮޕީއާއެވެ.
މީގެ ކުލައަކީ މުށިކުލަށެވެ.
މި މުރަކައެކޭ އެއްގޮތަށް މުރަނުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ