...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތިފަށް
ނ.
(1) ބައެއް ޒާތުގެ ކެޔޮޅުކަމުގޮސް ނަނު ނުވަތަ ހެތުރު ފައްތައިފައި އޭގައިޖަހާ ހިމަ އެތިފަށް.
މިހުންނާނީ ދޯނިން ބޭރަށް ދަނޑިބުރިއެއް ދިއްކޮށްފައި އޭގައި އެއްކޮޅު ބައްދައިފައި އަނެއްކޮޅު ހެތުރުގައި ބައްދައިފައެވެ.
(2) ރޯނުގަނޑެއްގެ އެއްކޮޅު ބޮޑުގަލެއް ނުވަތަ ތުން ބަނދެފައި އޮންނަ ވެލިގޯންޏެއްގައި ބައްދައި އަނެއްކޮޅު ދޯނިއަޅާ ވަލުގައި ބައްދާ އެތިފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ