...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތެއް
ނ.
(1) ގުނުމުގެ ހަތްވަނަ އަދަދުގެ ނަން.
(2) 7.
(3) ހައަކާއި، އަށަކާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކުޑަ . ހަރުބަސް . ހަތާވީސް . ހަތްދިހަ . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ރާޑި . ބަޅެއްގެ ނަގޫ ސަންފާ އޮނަކަށްލާފައި އޮތަސް ތެދެއް ނުވާނެއެވެ. . ކެހުންފިލުން . ދޮރުވަރުދުވަސް . ސަތާހި . ސަތާނަވައި . ސަތާރަ . ސަތާޅީސް . ސަތުހައްޓި . ސަތުހަތްތަރި . ސަތުވަންނަ . ސަތުތިރީސް . ސިރީއިސްދަނައަބާރުނަ . ސިއްދަތުރަބޮވަނައިސްފާޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ