...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތޭލި
ނ.
ހަތޭލިކަށިން ފަހާއިރު އަތް ތިލައަށް މަހަށް، ހަމުން ހަދައިފައިވާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތޭލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ