...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތޭލިކަށި
ނ.
ނާފަހަރުގެ ރިޔަލާއި ސަތަރިއާއި ގޯނިފަދަތަކެތި ފަހަން ގެންގުލޭ ފަގަ ހުންނަ ކައްޓެއް.
މީގެ ތުނޑަށްވީކޮޅު އޮންނާނީ ތިން އަރިއަށް ވާގޮތަށް ކުޑަކޮށް ފަތާކޮށެވެ.
ތުނޑު ހުންނާނީ ކުޑަގޮތަކަށް މައްޗަށް ޅެނބިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތޭލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ