...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތް
ނ.
(1) ރަސްކަމުގެ ޢިއްޒަތަށްޓަކައި ގެންގުޅޭ މަތިހަމަޔަށް ހުންނަ ހުދުކުލައިގެ ވިހޭފަށްލީ ކުޑައެއް.
(2) ރަސްކަމަށް ކޮލިލާ ދުވަހު ހަތަރު އަވަށު މައިޒާން ދޮށުގަޔާ ގުޅަކުޅޭފަސްގަނޑުގައި ހަތަރު ކޮށީންމެ ޖަހާ ކުޅިއެއް.
މިކުޅިޖަހާނީ އިސްދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ތިބި ކޮށީގެ އެދުރުކަމާއި އެންމެ ގާތް މީހުންގެ ތެރެއިން ދެމީހެކެވެ.
(3) ނއ.
ގުނުމުގެ ހަތްވަނަ ޢަދަދުގެ ނަން އިތުރު.
މިސާލު:
(ހ) ހަތްދުވަސް.
(ށ) ހަތްބިން.
(ނ) ހަތްސާއަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިކަފުޅު . ހަފުތާ . ހަތެއް . ހަތެފައިތާޅަ . ހަތް . ހަތްހެއްތި . ހަތްނަރަކަ . ހަތްރީތި . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަތްބައިންބައި . ހަތްބިން . ހަތްބޯރާހި . ހަތްކޮޅުނެގުން . ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ހަތްއުޑު . ހަތްމުދި . ހަތްމޮރު . ހަތްފައިތަޅާ . ހަތްފިޔަވަޅުބެރު . ހަތްފުކުދިއްލުން . ހަތްދަށުކުޅި . ހަތްދަންނަބޭކަލުން . ހަތްދިހަ . ހަތްދުވަސް . ހަތްދުވަސްވުން . ހަތްދެވި . ހަތްދެސްމަތި . ހަތްދޮޅަސް . ހަތްތަރި . ހަތްގޭފާތިހާއަށް ފުނޑައިފައި ހުރި ދައެއްހެން . ހަތްޤިރާއަތް . ހިކިފަސްތާ ބަކަނާޅާށެވެ. . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ހިމެރު . ހިތްހިތުގައި ނުޖައްސާށެވެ. ހިތްނެތިއްޔާ ނުކުރާށެވެ. . ހިތްދާހާތާކަށް ހަށިނުފޮނުވާށެވެ. . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހުކުރަހަތްދޯހަ . ހުކުރު . ހުކުރު ޚުޠުބާ . ހުވަރޮދި . ހުތްދިނުން . ހުސްނުހީނާ . ހެޔޮބަސްބުނުން . ހޮނިހިރު . ހޯމަ . ނަންކިއުން . ނަވަހައްޓި . ނަވަހަތްތަރި . ނަޣާރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ