...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތްކޮޑިކޮޑިކާލި
ނ.
ރަސްކަމަށް ކޮލިލާދުވަހު ކޮއްޔާއެކުގައި ގެންދާ އެއްޗެއް.
މިހުންނާނީ ތިރިނުބައްދާ ހުންނަ ލަންޓަނެއްގެ ސިފައިގައި ދިގު ދަނޑިއެއްގައި ލާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ