...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތްއަޖައިބު
ނ.
ގަދީމީ ޒަމާނުގައި މީހުން ކޮށްފައިވާ ބިނާތަކާއި ހަދައިފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އާދަޔާ ޚިލާފުކަމަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ތަންތަނަށާއި ތަކެއްޗަށް ކިޔާނަމެއް.
މިތަންތަނާއި ތަކެއްޗާމެދު އެކި މީހުންގެ ޚިޔާލު ތަފާތެވެ.
މިތާނގައި މި ފާހަގަކުރާ ތަންތަނާއި ތަކެތި އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރީ ޢީސާގެފާނުގެ 052 އަހަރުކުރިން ޞައިދާގެ (މިހާރުގެ ލުބުނާނުގެ ދެކުނު (ރަށެއް) އެއްޓިޕޭޓަރއެވެ.
(1) މިޞްރުގެ ޖީޒާގައިވާ އަހުރާމުތައް.
މިތިން އަހްރާ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަހުރާމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ