...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތްވަނަ
ނއ.
ހަތަކަށްވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތެއް . ހަތް . ހަތްދުވަސް . ހަތްދުވަސްވުން . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ބަންޑާރަދުރޯ . ބައިތުލްމަޢުމޫރު . ކ . ކާފު . އަށްވަނަ . ފުނޯސް . ފުނޯސްނަކަތް . ތުލަ . ތުލަރާހި . ޖުލައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ