...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތްމުދި
ނ.
ކުޑަކުދީންގެ ޢުމުރުން 7 ވަނަ ދުވަހު، ފައްޓަރު ފަށެއްގައި ނުވަތަ ރޮއްޖެއްގައި ލާފައި ކަރުގައި އަޅާ ރަންރިހީގެ ހަތްބޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންކެރެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ