...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތްދުވަސް
ނ.
ކުއްޖަކު ދުނިޔެއަށް އުފަންވާތާ ހަތްވަނަޔަށްވާ ދުވަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަފުތާ . ހަތް . ހުކުރަހަތްދޯހަ . ހުވަރޮދި . ބޭރަށްލުން . ބޮލެވާޅިޖެހުން . ކިނދުކާށި . ވަޅިޖެހުން . ފެންރޮދި . ފެންކެރެލި . ފެންކޮށާވަޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ