...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތްދެސްމަތި
ނ.
ބދ.
ފަންޑިތަވެރިކަމުގައި ފާހަގަކުރާ ދިމާތަކެއް.
އެއީ ރަށެއްގެ އެކިދިމާއަށް ކިޔާހަތްނަން.
އެނަންތަކަކީ، އިރު، ހުޅަނގު، އުތުރު، ދެކުނު، ވަރިންމަ، ނޮރިންމަ، ފެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ