...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތްތަރި
ނ.
(1) ހަތްދިހަ.
(2) 07.
(3) ނަވަހައްޓިއާއި އެކާހަތްތަރިއާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްތަރި . ނަވަހައްޓި . ނަވަހަތްތަރި . ބާހަތްތަރި . އަށުހަތްތަރި . އަށްޑިހަ . އާހި . އެކާހަތްތަރި . އޮނަހަތްތަރި . އޮނައާހި . މުޝްތަރީ . ތޭހަތްތަރި . ގަމަރު . ސަހަތްތަރި . ސައުރަހަތްތަރި . ސަތުހަތްތަރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ