...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތްޤިރާއަތް
ނ.
ތިރީގައި މިލިޔާ ހަތްބޭކަލުން ޤުރުއާން ކިޔަވާ ވިދާޅުވިގޮތް.
އެހަތްބޭކަލުންނީ:
(1) އަބޫ ޢަބުދުއް ރަހްމާން ނާފިޢު ބުނު އަބީ ނުޢައިމިލް މަދަނީ.
(2) ޢަބުދުﷲ ބުނު ކަޘީރުލް މާލިކީ.
(3) އަބޫޢަމްރު ބްނުލްޢަލާ އަލްބަޞަރީ.
(4) ޢަބުދުﷲ ބުނު ޢާމިރިއްދިމަޝްޤީ.
(5) އަބޫބަކުރު ޢާސިމް ބުނު އަބިއްމުޖޫދިލްކޫފީ.
(6) އަބޫ ޢިމާރާ ހަމްޒަތު ބުނު ހަބީބުއް ޒައްޔާތިލްކޫފީ.
(7) ޢަލީ ބުނު ހަމްޒާ އަބުލް ހަސަނުލްކިސާއީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ