...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަލަނި
ނ.
(1) އެއްޗެހި ފުރާނަން ނުވަތަ ލުހެން ގޮޅިތައް ބޮޑެތިކޮށް ވިޔެފައި ހުންނަ އާލަތެއް.
މިކިތަންމެ ގޮތަކަށް ހަދައިފައި ހުރެއެވެ.
(2) (ނއ) ފެންނަހާ އެއްޗެއްނަގާ ހަލާހިތްވާ.
ގިނައިން މިބަސްބުނެއުޅެނީ ކުދީންނާ މެދުގައެވެ.
(3) (ޏސ) މަދިރިފަނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެއްދަރުމައްޗަށް އުފުލުން . ތޮރޮހިތޮނެޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ