...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަލަބޮލި
ނއ.
(1) ހިމޭނުން ނުހުރެވޭ (މިބަސްބުނެ އުޅެނީ ކުޑަކުދީންނާ (މެދުގައެވެ.) (2) ކަނޑުގައި އެގޮތް މިގޮތަށް ރާޅުތައް އުފެދޭ (3) ހިލިގަނެގެންއުޅޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާޅު . އޮމާންވުން . މޮއި . މޮއިލުން . ދާމުދޫމު . ތަރަތަރަ . ތައްކަތު . ތައްކަތުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ