...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަލަވެލި
ނ.
އާންމުގޮތެއްގައި ތިރިކޮށްފެތުރިހެދޭ، ގޮފިގިނަ، ލަކުޑިހަރުގަހެއް.
މިއެންމެ ވައްތަރުވާނީ ކުރެދިގަހާއެވެ.
ކުރަދިފަތަށްވުރެ، ފަތްތުނިވުމާއެކު، މަޑުމަޑު މީރުވަހެއް ހުންނާނެއެވެ.
މީގެ ބައެއްގަސް 3 މީޓަރު 4 މީޓަރަށް އުސްކޮށް ހެދިފައިހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލަހެލަ . ހަލާވެލި . ނިރުދު . ފުށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ