...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަލާހަރު
ނ.
ކުނާ ނުވަތަ ފޭރާންފަދަ ތަކެތި ހަރުން ވިޔާއިރު ދުޅަނަގަން ޙަރަކާތްކުރާބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ