...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަލާކު
ނ.
(1) ހާނިއްކައެއް ވެގެން ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބިގެން އެވާގޮތް.
(2) ރޫޅި ފުނޑުފުނޑުވާވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާހުނިކުރުން . ހަރުމުދާ . ހައިދު . ހަތާތަޅައިލުން . ހަލާކިފަންބުޑާ . ހަލާކުކުރުން . ހުއްބޮއި . ނިމުން . ނުބައިއެއްޗެހި . ނުގުޅި . ނެތިދިއުން . ބަރުބާދު . ބަރުބާދުކުރުން . ބަރުބާދުވުން . ބައަކޮށު . ބިލެތްދަޅި . ބުޅިކެނޑޭނީ ކެޔޮޅުންއަތުން . ބޮޑުވިއްސާރަ . ޅަންގައޯގަ . ކާފުކުރުން . ކުނޑިކުނޑިވުން . ކުނިކަން . ކޫޑި . ކޯޓުމައު . އަރަކު . އަރަފު . އަރަފުވުން . އަރަލުންއަރާއެޅުން . އަވަދި . އަވަދިކުރުން . އަވަދިކޮށްލުން . އަވަދިވުން . އަޑުކުރެހުން . އާބާތުރަފިލުވުން . އިންދިރާސް . އިންދިރާސްވުން . އުވިދިޔުން . އެނދުން . އެއްމުޅައޯގަ . އޭތިކޮށްލުން . އޭތިވުން . އޭޑުސް . އޯކިޑު . ވަކަހަންޑަވާޅި . ވިރުވައިލުން . ވިރުވާލުން . ވީރާނާ . ވީރާނާކަން . ވީރާނާވުން . ވެއްޓުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ