...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަލާކުކުރުން
މ.
(1) ފުނޑުފުނޑުކޮށްލުން.
(2) ގެއްލުންދިނުން.
މިސާލު:
އޭނާ ފޮޓޯކޮޕީމެޝިން ހަލާކުކޮށްލައިފިއެވެ.
(3) މަޖާޒު:
މީހެއްގެ އަޚުލާޤު ނުބައިކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކާފުކުރުން . އަވަދިކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ