...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަލާކުވުން
މ.
(1) އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިގެން ކުރިން ހުރިގޮތާ ތަފާތުވުން.
(2) ގެއްލުމެއް ލިބުން.
(3) ރޫޅުން.
(4) ނުބައިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިމުން . ބަރުބާދުވުން . އަރަފުވުން . އަވަދިވުން . އަޑުކުރެހުން . އިންދިރާސްވުން . އެނދުން . އޭތިވުން . ވީރާނާވުން . މޫނުމަތިތަޅައިލުން. . ފަނިކެއުން . ފައުވުން . ފަލްވުން . ފިސްވުން . ފީވުން . ފެޅުން . ދަބަރަށް ގޮސް ހުސްވުން . ދިލަބަޑިވުން . ތެޅުން . ގެއްލުންލިބުން . ސުންނާފަތިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ