...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަލާދަނޑި
ނ.
ކުޅިޖަހާއިރު ބޮންތިއާއި އައްޑަނަ ހިފައިގެން ހުންނަ މީހާއާއި ޙަމަލާދޭން ނުކުންނަ މީހާ ގެންގުޅޭ ހިމަ ދިގު ދަނޑިއެއް.
އެދަނޑީގެ ފުލުގައި އޮންނަނީ ގިގުނިލައިފައެވެ.
ބައެއް ދަނޑީގެ ކުރީގައި ތިލަވެސް ހުރެއެވެ.
މި ދަނޑި އެކިގޮތްގޮތަށް ހަލުވާލީމާ އެ ގިގުނިތަކުން ވަރަށް ރީތި އަޑެއް ކިޔާނެއެވެ.
މިއީ ވަރަށް ލޮޅާ ދަނޑިއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުރާޅުބަނުން . ދަނޑިމަތިހިފުން . ދިގުދަނޑިކުޅި . ތިލަލީދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ