...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަލާދަނޑީގެ ދެކޮޅު ބަލާށެވެ.
" ހަލާދަނޑީގެ ދެކޮޅު ބަލާށެވެ..
(ހަރުބަހެއް) ކަމެއްކުރަންވާނީ ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވެސް ވިސްނައި އެއިން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ބަލައިގެންކަން އަންގައިދިނުމަށް ބުނެއުޅޭބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލާދަނޑީގެ ދެކޮޅު ބަލާށެވެ. .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ