...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަލުވާ
ނ.
(1) ގިތެޔޮލައިގެން ހިލައިފައި ހުންނަ ފޮނި ކާއެއްޗެއް.
(2) ހެލުވުން.
މިމަސްދަރުގެ އަމުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލާދަނޑި . ހުންގަބުޅަ . ވަރުކުރުން . ވިހިއްލުން . މަސްކަތުހަލުވާ . މަޢުޖޫނު . މެކުވުން . ފަސްމީރުކޭން . ފިރުކައިލުން . ލޫޓުކަރުދާސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ