...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަލުވިދާ
ނ.
ހެފޭގޮތަށް ބެދިފައި ހުންނަ ފޮނިކާ އެއްޗެއް.
މިހަދަނީ ހަލުވިދާ ނަރުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުފަދުލި . ހަބަރުގަސް . ހަލުވިދާ . ހަލުވިދާނަރު . ކަމީރު . މަޅިބެދުން . ފަލޫދާ . ފިރުޢައުނުމުދާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ