...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަލުވިދާނަރު
ނ.
ހަލުވިދާ ކައްކާން ގެންގުޅޭ ފުސްކުލައިގެ ފަށްތަކެއް.
މިއީ ކަނޑުގެ ވިނައަކުން އުފައްދާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ