...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަލެ
ނ.
(ގ) ކަނޑުގައި ހުންނަ ހައު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ނުފެންނަތާކިހާ . ރާނބާ . ބުންބާތާކިހާ . ކަންފަތް ތާކިހާ . ކަސަބުތާކިހާ . ކުއްލާބުތެލި . އަރިތާކިހާ . މަތިވަރު . ފޮނިހެޔޮވަރުކުރުން . ތައްދާ . ތުރުކީތާކިހާ . ލުނބޯ . ގުލްކަނދު . ސޮސެޖު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ