...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަގު
ނއ.
(1އުމުރުންޅަ.) (2) އުމުރުން ދުވަސްމަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވަރު . ޅަ . ޅަކަން . ޅަވުން . ޅައުމުރު . ކަނެއި . ކަނޭ . ކުޑަކުދިން . ކޮއްކޮ . އެޅަ . މަންޖެ . ފަތަޙަ ހޯދުން . ދޮށި . ދޮށިކަން . ތުއްޕުޅު . ތުއްޕުޅުކަން . ސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ