...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަސަނާތުތަރި
ނ.
ފަތިހަށް އަރާ އަލިގަދަ ތަރިއެއް.
މިއީ ފަޖުރުއްޞަދިޤު ތަރިއެވެ.
(ފަޖުރުތަރި)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުތަރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ