...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަސްކާ
ނ.
(1) ކުއްލި.
(2) އެއްވާމަކަށް ވާންވެފައިހުރެފައި ދުލެއް ޖެހިލައިފައި ޖެހޭލަކި.
މިބަސް ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ ވައިމަޑު އިރަށް ރިޔަލުގެ ދަންމާނުން ޖަހާ ލަތްކަށާއި ނަގިލީގެ ކެނބަށް އަރާ ކުއްލިއަށެވެ.
(3) މަޖާޒު:
ވެރިޔަކު ދަށުގައިވާ މީހަކަށްވާ ކޯފާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ