...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަސްކާދިނުން
މ.
މަޖާޒު:
(1) އެއްޗެހިގޮވުން.
(2) ވެރިޔަކު އޭނާގެ ދަށުގައިވާ މީހަކަށް ކޯފާވުން.
(3) (ސ) މާބޮޑަށް ތަޅައި ހާނީއްކަކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ