...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަޑި
ނއ.
(1) ނުތާހިރު.
(2) ތާހިރުކަމުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޑިކުރުން . ހަޑިގިއްލާ . ހުތްވަސް . ނަރުދަމާ . ނަރުދަމާވަޅުގަނޑު . ނަޖިސްކަން . ނިދިންހޭލުން . ނިލޫބޮނދަ . ނުބައިއެއްޗެހި . ރަށްގޮނޑުވުން . ރަބަރު . ރަޑަ . ރަޑަހޭވުން . ރަޑަކަން . ރަޑަވުން . ބަލިހެލުން . ކަޗަޑާ . ކަޗަޑާކަން . ކަޗަޑާވުން . ކާޅު . ކިފަޅު . ކިފަޅުކަން . ކުނިމިލަ . ކުނިފޭބުން . ކޮބަޑި . އަނގަހަޑި . އަނގަހުތުރު . އައްޗަޑަ . އައްޗި . އައްޗިކަން . އައްޗިވުން . އައްޗީ . އަތްދޮށް . އަލި . އޮގަރުފޮތިކޮޅު . ވޮށްއަލިވާހިސާބު . މަޑު . މިލަ . މުޑުދާރުކުރުން . މުޑުދާރުވުން . ފަކުރު . ފާޙިޝްކަންތައް . ފީހާލި . ފުޅަކަން . ފުޅަކިއުން . ފުޅަމަތީފުޅައެޅުން . ފެންވެރުން . ފޮރުވުން . ދަމިލަހޯޖު . ދޫނުބައިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ