...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަޑިހޭވުން
މ.
(1) ނުތާހިރު ރަޑައެއްޗެއްގެ ތެރެއަށް އެއްޗެއް ބާނައިގެން ތެޅުވުން.
(2) ތަހުޒީބާ ތާހިރުކަމާ ޚިލާފުކަންތައް ކުރުން.
(3) މަޖާޒު:
އަބުރަށްގެއްލުމެއް އަތުވެދާނޭ ކަމެއް ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ