...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަޑިމުޑުދާރު
ނއ.
ނުތާހިރުކަމާއި ގޮނޑުކަން އިންތިހާޔަށް ގޮސްފައިވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަޑަހޭވުން . ރަޑަވުން . ފުޅަކަން . ފުޅަމަތީފުޅައެޅުން . ތަންމުޑު . ތަންމުޑުކަން . ތަންމުޑުވަސް . ތަންމުޑުވުން . ތަންފޮނާ . ތަތްގަނޑު . ތުލެއާ . ސާފުތާހިރުކަން . ޗީޗީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ