...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަޔެއް
ނ.
ހައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައެއްކަ . ހަވަނަ . ހަތްދިހަ . ހިޔަ . ރަހަޔަކުންރަހަޔެއްނެތް . ކިރުމަސްރިހަ . ވޭންދިޔަ . ދޮރުވަރުދުވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ